Poradenskou činnost v oblasti ekologie a nakládání s odpady

zpracováváme např.
  • koncepce a plány odpadového hospodářství regionů, měst, obcí i průmyslových podniků
  • žádosti o integrovaná povolení IPPC
  • podklady pro proces posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA
  • projekty čistší produkce a minimalizace odpadů
  • projekty výchovných a vzdělávacích procesů

013 013